Аналітичний огляд стану навколишнього природного середовища у Донецькій області

Місто Маріуполь

Відбір проб атмосферного повітря за державною програмою у Маріуполі проводиться на 5 стаціонарних постах (ПНЗ), розташованих в Іллічівському, Орджонікідзевському, Жовтневому та Приморському районах.

У червні було відібрано і проаналізовано 1313 проб атмосферного повітря. Спостереження проводилися на 5-х постах по наступним забруднюючим інгредієнтам: пилу, діоксиду азоту, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, фенолу, формальдегіду, сірководню і аміаку. Також визначалася концентрація водневих іонів (рН) в атмосферних опадах.

В цілому по місту, за червень місяць, відзначалися перевищення середньомісячних концентрацій в перерахунку на одиниці ПДКс. д. по формальдегіду (4,8 ПДКс. д.) та по діоксиду азоту (1,1 ПДКс. д.). Середньомісячні концентрації інших інгредієнтів, в цілому по місту не перевищували гранично припустимих значень.

Концентрації забруднювачів повітря, що перевищують середньомісячну ГДК, спостерігалися: по пилу в Кальміуському районі, по діоксиду азоту – в Центральному районі і по формальдегіду – в усіх районах міста. Рівень забруднення діоксидом сірки, оксидом вуглецю, фенолом і аміаком не перевищував гранично-допустиму норму.

На екологічну обстановку в місті впливають метеорологічні умови, що сприяють забрудненню атмосфери (МУВЗ). У червні було передано на підприємства та екологічним організаціям міста 20 штормових (оперативних) попереджень 1–го ступеня забруднення (малонебезпечні забруднення, відповідно до норм Міністерства охорони здоров’я). Несприятливі метеоумови в червні місяці спостерігалися протягом 21дня.

Порівняльний аналіз середньомісячних концентрацій забруднюючих повітря інгредієнтів показує:
У червні порівняно з травнем 2016 року можна відзначити, що концентрації пилу, діоксиду сірки, діоксиду азоту та формальдегіду – підвищилися, середньомісячні концентрації фенолу – знизилися, а концентрації діоксиду азоту та аміаку залишилися на колишньому рівні. Порівнюючи середньомісячні концентрації за червень 2016 року і червень 2015 року можна відзначити підвищення концентрацій фенолу. Концентрації діоксиду азоту, аміаку та формальдегіду незначно знизилися, а концентрації пилу, діоксиду сірки та оксиду вуглецю залишилися на колишньому рівні.

ecology_diagramma_87v478ynvy_2016

Місто Краматорськ
Краматорською лабораторією спостережень за забрудненням атмосферного повітря Донецького РЦГМ відбір проб для хімічного аналізу повітря у червні 2016 проводився на 4-х стаціонарних постах спостережень: на ПСЗ № 2 (Стара частина міста, вул. Доменщиків, 2), ПСЗ № 3 (Соц. місто, вул. 19 Партз’їзду, 43), ПСЗ № 4 (Новий Світ, вул. Механічна, 18), та на ПСЗ № 5 (Старе місто, вул. 1 Травня, 1). Краматорська ЛСЗА проводила визначення вмісту в атмосферному повітрі 7 забруднюючих речовин, а саме: пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту, фенолу, фториду водню, формальдегіду.

Для визначення вмісту у атмосферному повітрі м. Краматорськ забруднюючих речовин за місяць було відібрано і проаналізовано 1305 проби.
Екстремально високого та дуже високого забруднення атмосферного повітря не спостерігалось.

Середньомісячні концентрації шкідливих речовин в середньому по місту перевищували гранично-допустиму концентрацію (ГДК) з формальдегіду у 5,0 разів, діоксиду азоту у 3,0 рази та оксиду вуглецю у 1,7 разів.

Максимальні концентрації перевищували максимально-разову ГДК оксиду вуглецю у 2,4 рази, формальдегіду у 2,4 рази, діоксиду азоту у 2,0 рази, фториду водню у 1,9 рази, фенолу у 1,5 рази.

У порівнянні з попереднім місяцем на тому ж рівні залишилися показники забруднення атмосферного повітря з пилу, фенолу. Показники вмісту діоксиду сірки, оксиду вуглецю фториду водню, діоксиду азоту, формальдегіду в атмосферному повітрі збільшилися.

У порівнянні з попереднім роком у червні місяці показники вмісту в атмосферному повітрі фенолу, формальдегіду та діоксиду сірки зменшилися. На тому ж рівні зафіксовано значення вмісту пилу. Показники забруднення атмосферного повітря з оксиду вуглецю діоксиду азоту, фториду водню збільшилися.

ecology_diagramma_87v478yndfvy_2016

Місто Слов’янськ
Краматорською лабораторією спостережень за забрудненням атмосферного повітря Донецького РЦГМ відбір проб для хімічного аналізу повітря у червні 2016 проводився на 2-х стаціонарних постах спостережень: на ПСЗ № 8, розташованому за адресою вул. Свободи, 12 та ПСЗ № 9, розташованому за адресою вул. Димитрова, 114а. Краматорська ЛСЗА проводила визначення вмісту у атмосферному повітрі 7 забруднюючих речовин, а саме: пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту, фенолу, фториду водню, формальдегіду.

Для визначення вмісту у атмосферному повітрі м. Слов’янськ забруднюючих речовин за місяць було відібрано і проаналізовано 758 проб.

Екстремально високого та дуже високого забруднення атмосферного повітря не спостерігалось.

Середньомісячні концентрації шкідливих речовин в середньому по місту перевищували гранично допустиму концентрацію ГДК з формальдегіду у 4,0 рази, з діоксиду азоту у 3,2 рази,з оксиду вуглецю-у 2,0 рази.

Максимальні концентрації перевишували максимально-разову ГДК з діоксиду азоту у 1,8 рази, , фториду водню у 2,3 рази, оксиду вуглецю у 4,8 рази.

У порівнянні з попереднім місяцем показники забруднення атмосферного повітря з пилу залишилися без змін. Значення вмісту діоксиду сірки, оксиду вуглецю,фенолу,фториду водню в атмосферному повітрі зменшилося. Вміст діоксиду азоту та формальдегіду збільшився.

У порівнянні з травнем минулого року у м. Слов’янськ незмінними залишилися показники вмісту в атмосферному повітрі пилу та фенолу Показники вмісту в атмосферному повітрі діоксиду сірки, діоксиду азоту,формальдегіду зросли. Значення вмісту оксиду вуглецю,фториду водню зменшилися.

ecology_diagramma_87v4sdf78ynvy_2016

Вам понравиться


error: Копирование запрещено!